Sandėliavimo paskirtie patalpos

Išnuomojamos patalpos:

Trumpas aprašymas:

 • Sandėliavimo Patalpos.
 • Patalpų nuomos kaina 3000 EUR + PVM už bendrą plotą.
 • Į Patalpų nuomos kainą įskaičiuoti šie mokesčiai: Nekilnojamo turto mokestis, Žemės nuomos mokestis, Pastato ir patalpų inžinerinių įrengimų priežiūros mokesčiai, administravimo mokesčiai.
 • Komunaliniai bei kiti mokesčiai (Patalpų apsaugos, Patalpų ir bendro naudojimo patalpų valymo, teritorijos priežiūros, atliekų rinkliavos ir kt.) į nuomos kainą neįskaičiuojami ir yra kintantys.
 • Komunaliniai mokesčiai skaičiuojami pagal skaitiklių parodymus ir faktiškai nuomojamą patalpų plotą, apskaičiuojant bendro naudojimo patalpose sunaudotą elektros energiją.
 • Elektros kaina lanksti; vandentiekio, nuotekų, šildymo nėra.
 • Patalpų įrengimo lygis pateiktas nuotraukose.
 • Patalpose sumontuoti 3,5 kW galios telferis.
 • Pakeliamų automatinių vartų aukštis 4 m.
 • Patalpų apsauga, priešgaisrinė apsauga yra Nuomotojo nuosavybė, paslaugų tiekėją pasirenka Nuomininkas.
 • Nuomos sutartis sudaroma – 3 – 5 metų laikotarpiui.